free web page creator download

Pracodawco

Zapoznaj się z zakrsem naszych usług i uzyskaj niezbędne informacje przed zatrudnieniem obcokrajowca

    Optymalizacja kosztów zatrudnienia, jest jednym z głównych problemów firm zatrudniających większą ilość pracowników. Jednym ze sposobów ich rozwiązania jest zatrudnienie pracowników z zagranicy. Główną zaletą takiego systemu jest dostęp do dużej liczby potencjalnych pracowników w bardzo krótkim czasie. Nie sposób pominąć także korzyści ekonomicznych. 

    Na czym polega proces zatrudnienia obcokrajowca w firmie? Składa się on z kilku etapów. 

    Pierwszym jest dotarcie do potencjalnych kandydatów. W naszej bazie mamy setki potencjalnych kandydatów, zweryfikowanych i gotowych podjąć zatrudnienie w bardzo krótkim czasie. W ciągłej gotowości do podjęcia pracy mamy kilkadziesiąt osób, skraca to proces pozyskania pracownika, a Tobie pozwala zwiększyć wydajność bez zbędnego procesu rekrutacji. 

    Drugim etapem są kwestie formalne, które bez znajomości przepisów mogą wydłużyć proces rekrutacji. Mamy za sobą szereg rekrutacji obejmujących usługę obsługi formalnej pracownika więc dla nas kwestie formalne nie stanowią obciążenia i problemu.

    Trzeci etap to sprowadzenie kandydata do kraju. Ten etap jest najłatwiejszy, należy tylko zwrócić uwagę aby potencjalny kandydat był wyposażony w odpowiednie dokumenty. Kwestia samego transportu zależy od pracownika lub pracodawcy. Transport indywidualny, komunikacja autobusowa, kolejowa, lotnicza.

    Czwarty etap to zatrudnienie pracownika i dopięcie kwestii formalno-prawnych w Polsce.

    Piątym, w wielu przypadkach ostatnim etapem jest faktyczna praca na rzecz pracodawcy. Cała obsługa kadrowa pozostaje na naszej głowie. 

ZAKRES USŁUG

Zapoznaj się z zakresem naszych usług

Mobirise

    Leasing pracowniczy. Usługa polegająca na udostępnieniu pracowników zatrudnionych w Agencji Pracy na rzecz pracodawcy. Całość obsługi kadrowej jest naszym zadaniem. Pracodawcy na którego rzecz pracują oddelegowani pracownicy nie łączą żadne kwestie formalno prawne poza zapewnieniem warunków wynikających z przepisów BHP w miejscu pracy.  

Pracownicy tymczasowi. Zakres naszych czynności obejmuje znalezienie odpowiedniego pracownika na dane stanowisko. Także w tym przypadku pracownik oddelegowany jest do pracy z naszej agencji jednak obsługa kadrowa i kwestie wynikające z zatrudnienia pozostają w zakresie pracodawcy. 

Mobirise
Mobirise

    HeadHunter. Indywidualny tok pozyskania pracownika, szczególnie pożądanego ze względu na specyfikę stanowiska. Tu nie ma kompromisów. Świadczymy usługę w skojarzeniu potencjalnego kandydata z pracodawcą.   

Kadry.
Zapewniamy możliwość obsługi kadrowej pracowników zagraniczncyh w oparciu o aktualne formy zatrudnienia pracowników spoza Polski. 

Mobirise
Mobirise

    Zakwaterowanie
Udzielamy pomocy i zapewniamy zakwaterowanie dla pracowników zagraniczncyh na terenie naszego hostelu lub w przypadku pracy poza terenem Grudziądza w możliwie najbliższej lokalizacji od zakładu pracy. 

Nie czekaj, aż konkurencja będzie szybsza!

Zgłoś zapotrzebowanie !

© Copyright 2018